Vi søger aftagere med tank til afgasset gylle. Kontakt tlf. 30 650 400

Kontakt evt. Jørgen Evald Jensen, Agriconsult på 40955120 vedrørende gødningsregnskab.

 

FORVENTET MARKEFFEKT AF AFGASSET GYLLE

Hvordan, hvornår og hvor stor er effekten af afgasset gylle på forskellige afgrøder

LOGISTIK OMKRING EKSPORT OG IMPORT AF GYLLE   

Her kan du se, hvordan logistikken omkring afhentning (eksport) af frisk gylle og levering af afgasset gylle (import) foregår og hvilke fordel der er heri for dig. Se dine logistikfordel her. 

EKSPORT/IMPORT REGNSKAB AF AFGASSET GYLLE

Ved af benytte afgasset gylle, kan du opnå et langt bedre og mere effektivt gødningsregnskab. Se eksempler på regnskaber her. 

LUGT VED BRUG AF AFGASSET GYLLE KONTRA UBEHANDLET GYLLE

Hvordan er lugtgenerne ved brug af ubehandlet gylle kontra afgasset gylle.

LAGRING AF AFGASSET BIOMASSE

 - Højt pH i afgasset gylle øger risikoen for ammoniak emission
 - Altid overdækning eller kunstig flydelag evt. med Leca (20-25 kg/mm)
 - Indhold i henhold til gødningsregnskab fastlagt ved løbende analyser fra GrønGas A/S
 - Udnyttelseskrav i forhold til indgangsmateriale 

VÆRDI AF AFGASSET GYLLE

 - Værdi i plantenæringsstoffer: N,P og K (S) værdi
 - Værdi af "ekstra" kvælstof. Forskel fra lovmæssig udnyttelesekrav til reel udnyttelse 

Finder du ikke den information du søger, har du uddybende spørgsmål eller mangler du flere informationer, så er du velkommen til at kontakte Jens Peter Lunden på tlf. 52 26 60 00. 

Information omkring samarbejde med GrønGas A/S er udarbejdet sammen med: