GrønGas Hjørring

 

GrønGas Hjørring A/S er bygget i 2001 i samarbejde med Xergi. Anlægget er et traditionelt gårdbiogasanlæg. I dag er GrønGas Hjørring A/S et af Danmarks største gårdbiogasanlæg med 5 lokale leverandører. Anlægget leverer el til elnettet og varme til Hjørring Fjernvarme.

GrønGas Hjørring A/S er løbende udbygget, senest i 2013, hvor der blev bygget en ny reaktor på 3000m3 fra Assentoft og en modtagetank til ensilerede roer, som løbende pumpes ind i anlægget. 

Den årlige produktion svarer til ca. 1700 husstande i el og ca. 750 husstande i varme.

GrønGas Hjørring A/S har i dag to motorer med en effekt på 2 MWh el og en fjernvarmeledning fra biogasanlægget og til Hjørring Fjernvarme på ca. 4 km.

 

 Teknisk specifikation Hjørring

Motor/generator

Deutz

Jenbacher

625kw El

1400kw el

Reaktor 1

 

Reaktor 2

Perstrup med VSB ståltag, og keglebund

Assentoft med tagpap og tophængt omrører fra Sulze

1300m3

 

3000m3

Tank til frisk gylle

Agri-tank

1600m3

Tank til industriaffald mm .

Perstrup med betonlåg og udluftning

500m3

Fedttank

Perstrup med varme

65m3

Motorhus/pumpehus

 Leverandør

410m2

Efterlager (reaktor)

Perstrup

4400m3

Gaslager over efterlageret og svovl rensning

Xergi

3500m3~7900m3

Billeder Hjørring